15

lutego

OGŁOSZENIE NABORU

czwartek

23

marca

NABÓR WNIOSKÓW

piątek

Pieniądze z Unii na żłobki

Sięgnij po środki unijne na nowe miejsca w żłobkach i klubach malucha, by pomóc rodzicom wrócić do życia zawodowego.

Ponad 27 mln zł otrzymają firmy i instytucje na tworzenie nowych miejsc w żłobkach i klubach malucha na Dolnym Śląsku. Od 15 lutego na stronie www.rpo.dolnyslask.pl znajdzie się ogłoszenie o naborze, a od 23 marca można składać wnioski.

photo

Dzięki dotacji

photo
 • kupisz wyposażenie i zabawki
 • zapłacisz opiekunom za pracę
 • pokryjesz koszty wyżywienia dzieci

Na co jeszcze można przeznaczyć unijne środki?

 • dostosowanie istniejących obiektów do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami
 • montaż i wyposażenie placu zabaw
 • zatrudnienie niani, która zaopiekuje się dziećmi u siebie
 • aktywizację zawodową opiekunów dzieci do lat 3, pozostających bez pracy

Finansowanie działalności nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi oraz dziennego opiekuna może trwać nie dłużej niż 24 miesiące.

photo

Kto może dostać dofinansowanie?

 • lokalne samorządy
 • placówki systemu oświaty
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • fundacje i stowarzyszenia
 • związki zawodowe
 • przedsiębiorcy
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą
 • organizacje pracodawców
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
Logo Regionalny program Operacyjny

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego